kontakt

author: Petr Jandáček (graphic artitst)
  • Narozen roku 1979 v Praze.
  • Největší rozsah mé umělecké práce zahrnuje obor grafika, v němž se projektuji do výpovědi formou volné grafiky (linoryt, suchá jehla, lept). Nejvíce se však věnuji linorytu.
  • Ve svých grafikách se snažím zachytit spektrum výrazu, svůj momentální pocit a náladu.
  • Náměty nacházím v životě kolem nás, v přírodě a literatuře.
  • Navštěvuji grafické kurzy u ak. mal. Vlastimila Elšíka v Praze 1.

Kontakty:

e-mail: petrjandacek@seznam.cz

Zastoupení děl v galerii Artpit


V případě zájmu o díla nás kontaktujte.

Certain works of art are for sale, please contact us for further information.